Balai Bahasa Jawa Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berada di bawah Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis dan administratif, Balai Bahasa dibina oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Adapun Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kembali ke Atas